Predajca

Názov:Ing. Dušan Nociar - PROMaR
IČO:10868089
DIČ:1020575457
IČ DPH:SK1020575457
Mesto:Poltár
PSČ:98701
Adresa:ŠKOLSKA 745/10
Telefón:0907 819 187
E-mail:obchod@promar.sk
Kontakt:Dušan Nociar
živn. register 607-2877 zo 336/1992

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93