PrevádzkareňIng. Dušan Nociar - PROMaR
ŠKOLSKA 745/10
98701 Poltár


: 0907 819 187
: obchod@promar.sk

SídloIng. Dušan Nociar PROMaR
Školská 745/10
987 01 Poltár

: 10868089
: 1020575457
: SK1020575457
živn. register 607-2877 zo 336/1992

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93